Return to Content

HØYESTERETT

For English documents, see this page.

Dommen fra Borgarting lagmannsrett ble anket av miljøorganisasjonene til Høyesterett. Ankeutvalget og høyesterettsjustitiarius har vedtatt å ta inn saken i plenum, det vil si at alle tilgjengelige dommere i Høyesterett skal behandle saken. Her finner du dokumenter så langt i prosessen. Nye dokumenter lastes opp fortløpende.

Dersom du ønsker innsyn i et spesifikt dokument som du ikke finner her, kontakt thord@nu.no

Se også saksdokumentene fra forrige rettsrunde i tingretten.