Return to Content

HØYESTERETT

For English documents, see this page.

Dommen fra Borgarting lagmannsrett ble anket av miljøorganisasjonene til Høyesterett. Ankeutvalget og høyesterettsjustitiarius har vedtatt å ta inn saken i plenum, det vil si at alle tilgjengelige dommere i Høyesterett skal behandle saken. Her finner du dokumenter så langt i prosessen. Nye dokumenter lastes opp fortløpende.

I forkant av rettssaken

Prosesskriv

 • Prosesskriv fra miljøorganisasjonene 31. august 2020
 • Prosesskriv fra Regjeringsadvokaten 3. september 2020
 • Prosesskriv fra miljøorganisasjonene 4. september 2020
 • Prosesskriv fra miljøorganisasjonene 18. september 2020
 • Prossskriv fra miljøorganisasjonene 22. september 2020
 • Prosesskriv fra Regjeringsadvokaten 29. september 2020
 • Prosesskriv fra miljøorganisasjonene 30. september 2020
 • Prosesskriv fra Regjeringsadvokaten 12. oktober 2020
 • Brev fra Høyesterett vedr. habilitet
 • Prosesskriv fra Regjeringsadvokaten 13. oktober 2020
 • Prosesskriv fra miljøorganisasjonene 13. oktober 2020
 • Prosesskriv fra miljøorganisasjonene 16. oktober 2020
 • Forklaringer om hemmelighold av økonomiske vurderinger

  Sluttinnlegg

  Støtteskriv

  Habilitet

  • Kjennelse om inhabilitet
  • Se også prosesskriv fra partene av 13. oktober, samt brev fra Høyesterett i lista under «Prosesskriv»

  Juridiske og faktiske utdrag (OBS! Store filer)

  Dersom du ønsker innsyn i et spesifikt dokument som du ikke finner her, kontakt geiterjo@greenpeace.org

  Se også saksdokumentene fra de forrige rettsrundene i lagmannsretten tingretten.