Return to Content

HØYESTERETT

For English documents, see this page.

Dommen fra Borgarting lagmannsrett ble anket av miljøorganisasjonene til Høyesterett. Ankeutvalget og høyesterettsjustitiarius har vedtatt å ta inn saken i plenum, det vil si at alle tilgjengelige dommere i Høyesterett skal behandle saken. Her finner du dokumenter så langt i prosessen. Nye dokumenter lastes opp fortløpende.

I forkant av rettssaken

Prosesskriv

Forklaringer om hemmelighold av økonomiske vurderinger

Sluttinnlegg

Støtteskriv

Skriftlige forklaringer

Habilitet

  • Kjennelse om inhabilitet
  • Se også prosesskriv fra partene av 13. oktober, samt brev fra Høyesterett i lista under «Prosesskriv»

Juridiske og faktiske utdrag (OBS! Store filer)

Disposisjoner

Hjelpedokumenter

Dersom du ønsker innsyn i et spesifikt dokument som du ikke finner her, kontakt geiterjo@greenpeace.org

Se også saksdokumentene fra de forrige rettsrundene i lagmannsretten tingretten.

blender bitcoin cryptomixer best bitcoin mixer