Return to Content

LAGMANNSRETTEN

 

Ankesaken i Klimasøksmål Arktis behandles i Borgarting lagmannsrett fra 5. november 2019.
For English documents, see this page.

Dersom du ønsker innsyn i et spesifikt dokument som du ikke finner her, kontakt thord@nu.no

Se også saksdokumentene fra rettsrunden i tingretten og kommende runde i Høyesterett.

blender bitcoin cryptomixer best bitcoin mixer