Return to Content

Oppsummering fra rettens syvende og siste dag

Replikk, duplikk og avslutning På rettens siste dag avsluttet staten sitt hovedinnlegg. Deretter var det duket for replikkveksling mellom de saksøkende organisasjonenes advokater og advokatene. Norge er best! Advokat Wilhelmsen fortsatte med statens innlegg ved å liste opp en lang rekke klimatiltak, mål, avtaler og ambisjoner som regjeringen og Norge… Read more →

Oppsummering fra dag 6

Høy terskel for brudd på miljøparagraf 112? På dag seks i rettssaken fortsatte regjeringsadvokaten på sitt forsvar om at heller ikke andre ledd i miljøparagrafen (retten til kunnskap om miljø) er en selvstendig rettighet, men heller må tolkes som en grunnsetning på samme måte som ledd 1 i miljøparagrafen: – Det… Read more →

Oppsummering fra rettens femte dag

Feilene er ikke til å tro! Tirsdag morgen startet andre uken i retten i klimasøksmålet mot staten, hvor miljøorganisasjonenes advokater Feinberg og Hambro fortsatte på sitt hovedinnlegg. Deretter begynte ankemotparten – altså statens hovedinnlegg. Manglende utredning ved åpningen av Barentshavet sørøst Feinberg fortsatte sitt hovedinnlegg med å utdype hvorfor miljøorganisasjonene… Read more →

Klimasøksmålet dag fire

Rettens fjerde dag i Klimasøksmålet var viet fullstendig til miljøorganisasjonenes hovedinnlegg, holdt av advokatene Cathrine Hambro og Emanuel Feinberg.

Oppsummering fra rettens tredje dag

– Konsekvensutredningen er ikke tilstrekkelig! På ankesakens tredje dag slaktet to professorer i samfunnsøkonomi de økonomiske vurderingene som skulle bli bakgrunnen for tildelingene i 23. konsesjonsrunde.

Oppsummering fra rettens andre dag

“Ta klimabudskapet vårt på alvor!”: Klimaforskerne vitner Dag to i ankerunden av Klimasøksmålet har inkludert partshjelpsforklaring fra Besteforeldrenes klimaaksjon og vitneutsagn fra sakkyndige vitner, klimaforskerne Eystein Jansen og Bjørn H. Samset. Barnebarns interesse i mente: Besteforeldrenes klimaaksjons partsforklaring av tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund Siste runde av partshjelpsforklaringene ble gjort av… Read more →

Oppsummering fra rettens første dag

Makten over framtida vår ligger i deres hender! Klimasøksmålet handler om oss unge sin fremtid og makten ligger i deres hender, sa Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom, henvendt til dommerne på første dag av klimarettssaken i Borgarting lagmannsrett. Tirsdag 5. november startet ankesaken i klimasøksmålet hvor Greenpeace og… Read more →