Return to Content

7 ting du må vite om århundrets rettssak

Det historiske klimasøksmålet går helt til Høyesterett. Greenpeace og andre miljøorganisasjoner møter staten i landets øverste domstol 4. november 2020. Her er syv ting du må vite om klimasøksmålet.

Klimasøksmålet til Høyesterett

Miljøorganisasjonene er svært glade og ser det som en viktig anerkjennelse av klimasaken at landets øverste domstol skal behandle klimasøksmålet i plenum.

Bli ambassadør for klimasøksmålet

Vil du være med på å ta klimasøksmålet til Høyesterett og skape oppmerksomhet der du bor? Er du glad i å dele meningene dine og å holde foredrag? Vil du lage arrangementer og aksjoner for å spre klimasøksmålets budskap? Da bør du søke om å bli ambassadør for klimasøksmålet.

Miljøorganisasjoner anker klimadom

Samtidig som politikerne diskuterer hvor iskanten skal gå, står det siste slaget i retten for klimasøksmålet mot den norske stat for tildelingen av nye oljelisenser i Barentshavet. I dag anker miljøorganisasjonene til Høyesterett.
1 2 3 4 5 6