Return to Content

Nå er dato satt! Klimasøksmål til Høyesterett blir 4.november!

Høyesterett skal behandle klimasøksmålet 4. november i år. Miljøorganisasjonene ser frem til at folkets rett til en levelig fremtid endelig skal behandles av landets øverste domstol. – Gjennom Grunnloven har politikerne svart på hvitt gitt oss retten til et levelig miljø. Nå skal landets øverste domstol slå fast hva det… Read more →

Klimasøksmålet til Høyesterett

Miljøorganisasjonene er svært glade og ser det som en viktig anerkjennelse av klimasaken at landets øverste domstol skal behandle klimasøksmålet i plenum. – Vi er veldig fornøyd med at Høyesterett skal vurdere om staten brøt Grunnloven da de valgte å tildele nye oljelisenser i Arktis. Vi mener staten må dømmes,… Read more →

Bli ambassadør for klimasøksmålet

Vil du være med på å ta klimasøksmålet til Høyesterett og skape oppmerksomhet der du bor? Er du glad i å dele meningene dine og å holde foredrag? Vil du lage arrangementer og aksjoner for å spre klimasøksmålets budskap? Da bør du søke om å bli ambassadør for klimasøksmålet. Hvorfor klimasøksmålsambassadør? Vi ønsker å… Read more →

Miljøorganisasjoner anker klimadom

Samtidig som politikerne diskuterer hvor iskanten skal gå, står det siste slaget i retten for klimasøksmålet mot den norske stat for tildelingen av nye oljelisenser i Barentshavet. I dag anker miljøorganisasjonene til Høyesterett.   Natur og Ungdom og Greenpeace har saksøkt den norske staten for åpningen av ny oljeboring i… Read more →

Klimadom: – Et stort skritt nærmere seier

Viktig delseier til folkets klimasøksmål og de skolestreikende ungdommene. Men miljøorganisasjonene er ikke fornøyd og varsler at de vil anke avgjørelsen. Borgarting lagmannsrett avga torsdag sin dom i klimasøksmålet mot den norske staten. De frikjenner staten for brudd på Grunnlovens miljøparagraf, § 112. Miljøorganisasjonene er ikke fornøyd med dommen, men… Read more →

Dokumenter fra retten: Faktisk utdrag

Under følger faktisk utdrag og faktisk tilleggsutdrag, dokumentene som refereres gjennom rettssaken. Faktisk utdrag og tilleggsutdrag består av alle saksdokumentene og prosesskrivene som er utvekslet i løpet av søksmålet så langt. Faktisk utdrag forkortes FU, og faktisk tilleggsutdrag TU eller FTU. Faktisk utdrag er nyttig dersom du ønsker å følge… Read more →

Kunst for klima

En rekke ulike kunstinstallasjoner har blitt plassert rundt omkring i hele landet  i forbindelse med klimasøksmålet. Hensikten med kunsten er å skape oppmerksomhet.

1 2 3 4