Return to Content
18.12.2020 av Helga Lerkelund

Dommen i klimasøksmålet kommer tirsdag

Dommerne i Høyesterett har gitt beskjed om at dommen i klimasøksmålet mot den norske stat kommer tirsdag 22. desember kl 9.

– Høyesterettsdommen kan utgjøre en enorm forskjell for fremtiden for dagens unge, for vi har et kort tidsvindu nå hvor vi kan bremse fossil energi nok til å unngå de verste klimaendringene. Våre advokater var svært overbevisende i Høyesterett om at Norge ikke kan skjerme oljeproduksjonen fra Norges klimaansvar, og jeg har derfor stor tro på at dommen kan gå i vår favør, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom.

Miljøorganisasjonene er glade for all støtten og oppmerksomheten klimasøksmålet har fått, både i Norge og internasjonalt. Statens påstander om at miljøparagrafen i Grunnloven ikke kan begrense norsk olje, at Parisavtalen ikke stiller rettslige krav eller at det var ubetydelig at lønnsomhetsberegningene for oljeboringen ble holdt skjult, er alle blitt kraftig imøtegått. FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og miljø, David Boyd, mener Norges oljeproduksjon bryter med menneskerettighetene.

– Da vi saksøkte staten for fire år siden ble vi anklaget for å nærmest undergrave demokratiet. Nå får vi støtte fra Norges institusjon for menneskerettigheter, FN og tunge miljørettslige miljøer. Samtidig har millioner av barn og unge streiket fra skolen i klimaprotest. Det er en helt annen bevissthet om klima og natur enn i 2016. Jeg har sterk tro på at når høyesterettsdommerne i dag leser Grunnlovens miljøparagraf, så er det åpenbart at den gir rettigheter og setter grenser for hva dagens politikere kan gjøre, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

Natur og Ungdom og Greenpeace saksøkte i 2016 den norske staten for tildelingen av ny oljeboring i Barentshavet gjennom 23. konsesjonsrunde. Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet er partshjelpere. Organisasjonene mener at oljeboringen bryter med miljøparagrafen § 112 i Grunnloven som slår fast at borgerne har rett til et levelig miljø og at staten skal iverksette tiltak som sikrer denne retten. Saken har vært prøvd i Oslo tingrett i 2017, Borgarting lagmannsrett i 2019 og Høyesterett i november 2020.

Detaljerte oppsummeringer fra hver dag i retten her.

Rettsdokumenter fra Høyesterett finnes her.

Bilder og video her.

For mer informasjon, kontakt: