Return to Content
03.12.2020 av Gaute Eiterjord

Aktivistar og juristar utanfor Høgsterett feirar klimasøksmålet etter siste dag i Høgsterett. Foto Johanna Hanno

Aktivistar og juristar utanfor Høgsterett feirar klimasøksmålet etter siste dag i Høgsterett. Foto Johanna Hanno

Aktivistar og juristar utanfor Høgsterett feirar klimasøksmålet etter siste dag i Høgsterett. Foto Johanna Hanno