Return to Content

Aktivistar og juristar utanfor Høgsterett feirar klimasøksmålet etter siste dag i Høgsterett. Foto Johanna Hanno

Aktivistar og juristar utanfor Høgsterett feirar klimasøksmålet etter siste dag i Høgsterett. Foto Johanna Hanno

Aktivistar og juristar utanfor Høgsterett feirar klimasøksmålet etter siste dag i Høgsterett. Foto Johanna Hanno

Del denne saken