Return to Content

Klimasøksmålet i Høyesterett behandles digitalt

Høyesterett har besluttet å behandle forhandlingene i klimasøksmålet 4.-12. november digitalt av hensyn til smittevern, det vil si som et fjernmøte. Partenes prosessfullmektige er tilbudt å prosedere fra et lokale i Høyesteretts Hus, med partene til stede. Hvordan det vil foregå rent praktisk holder vi på å avklare.

Her kan man lese Høyesteretts avgjørelse.

Presse og et begrenset antall publikum vil ha anledning til å følge saken fra Høyesteretts Hus, og Høyesterett vil også tilby direktesending av video fra forhandlingene til pressa. Høyesterett ber aviser som ønsker å motta dette ta kontakt på info@høyesterett.no.

Vi som jobber med klimasøksmålet jobber med å få på plass muligheter for å følge rettsaken digitalt siden det nå blir begrenset hvor mange som kan følge den fysisk. Dette er en sak med mange tilhengere som vil følge med, og vi mener også det er i offentlighetens interesse å gjøre den så tilgjengelig som mulig digitalt. Mer informasjon kommer på nettsiden her og Facebook-siden «Klimasøksmål Arktis».

Del denne saken

blender bitcoin cryptomixer best bitcoin mixer