Return to Content
24.09.2020 av Gaute Eiterjord

Klimasøksmålet får fri sakførsel i Høyesterett

I forbindelse med klimasøksmålets behandling i Høyesterett har saksøkerne fått fri sakførsel, det vil si at retten dekker kostnadene våre til advokaten for denne runden. Partene er glade for at en så viktig prinsipiell sak har fått fri saksførsel.

Greenpeace og Natur og Ungdom fikk 23. september 2020 invilget fri saksførsel for behandlingen av klimasøksmålet i Høyesterett. Det innebærer at retten dekker kostnadene for partenes advokater i forbindelse med Høyesteretts behandling av saken i Høyesterett. Det er en utrolig gledelig avgjørelse, som både gjør det lettere for oss å gjennomføre søksmålet og understreker den viktige prinsipielt viktige betydningen av klimasøksmålet.

Fri sakførsel er noe domstolene kan bevilge i saker de anser for å være viktig å få avklart. I akkurat denne saken gis fri sakførsel med grunnlag i §18 av Rettshjelpsloven som sier at fri sakførsel kan innvilges om retten finnes det rimelig ut fra saken prinsipielle interesser.

Beslutningen om fri saksførsel gjelder kun for behandlingen i Høyesterett. Det vil si at allerede påløpte kostnader for behandling av saken i Borgarting lagmannsrett og Oslo tingrett ikke dekkes. Kostnader til kommunikasjon og andre tiltak saksøkerne gjør for å informere og skape engasjement rundt saken dekkes naturlig nok heller ikke.

Siden første stevning i saken ble levert i 2016 har tusenvis av enkeltpersoner bidratt i kronerulling til støtte for søksmålet, og det har dekket en andel av utgiftene. Men det er kostbart å ha et søksmål som dette, og mesteparten av advokatutgiftene er dekket av partene i saken. Partene setter fremdeles pris på bidrag i kronerullingen.

Disse bidragene vil da gå til å dekke de utgiftene som denne frie saksførselen ikke dekker. Eksempler på dette er

  • arbeid med å spre informasjon om klimasøksmålet
  • ha arrangementer i forkant av og under søksmålet
  • dekke tidligere advokatutgifter som vi ikke får dekket av denne avgjørelsen

Vi setter stor pris på alle bidrag. Dersom du vil støtte søksmålet kan du lese mer om hvordan du kan gjøre dette her: https://www.klimasøksmål.no/stott-oss/