Return to Content
06.11.2019 av Erlend Tellnes

Opptak av livestrømming fra lagmannsretten

 

Her legger vi ut opptak forløpende av livesendingen som gjøres fra behandling av klimasøksmålet i lagmannsretten.

Partsinnlegg: 

Dag 1: Frode Pleyms partsinnlegg

Dag 1: Gaute Eiterjords partsinnlegg

Dag 1: Silje Ask Lundbergs partshjelpsinnlegg

Dag 2: Ketil Lunds partshjelpsinnlegg

Vitner: 

Dag 2: Eystein Jansen – sakkyndig vitneforklaring

Dag 2: Bjørn Samset – sakkyndig vitneforklaring

Vitner og første del av partsinnlegg fra ankende part

Dag 3: Hele sendingen

Dag 4: Hele sendingen

Siste del av partsinnlegg fra ankende part og partsinnlegg fra regjeringsadvokaten

Dag 5: Hele sendinger

Partsinnlegg fra regjeringsadvokaten

Dag 6. Hele sendingen

Sluttinnlegg

Dag 7: Del 1

Dag 7: Del 2