Return to Content
04.11.2019 av Thor

Vi lager klimakunst over hele landet

I forbindelse med at Klimasøksmålet skal i Lagmannsretten lager vi offentlig kunst over hele landet.

Alle har rett til et miljø uten klimaendringer og oljesøl, men midt i klimakrisa vil regjeringen lete etter olje, lengre nord enn noensinne før. Oljeboring i Arktis vil forverre klimaendringene og skade den sårbare naturen i iskantsonen. Derfor er oljeboring i Arktis et brudd på vår rett til et levelig miljø, som er slått fast i Grunnlovens §112.

Klimasøksmål Arktis er Norges første klimarettsak. Norske myndigheter vil bore etter olje i Arktis, noe som vil føre til omfattende klimagassutslipp i lang tid framover. Norske miljøorganisasjoner har derfor saksøkt staten for brudd på Grunnlovens miljøparagraf, § 112, som skal sikre vår og framtidige generasjoners rett til et levelig klima. Ankesaken skal opp for Borgarting lagmannsrett 5. november 2019.

Det er Natur og Ungdom og Greenpeace som saksøker staten med mål om å hindre oljeboring i Arktis. Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet er med som partshjelp.

I forbindelse med klimasøksmålet Arktis har naturvernorganisasjonene samarbeidet med kunstnere fra hele landet for å skape engasjement rundt søksmålet.

Nedenfor følger en oversikt over de ulike kunstutstillingene.

Oslo

Tilbake til fremtiden 

Installasjonen fremstiller et isbjørnhode som bryter seg tilbake fra et fremtidig grønt og isløst Arktis til et ideelt ishabitat.

Sted: Deichmann bibliotek Majorstua.

Kunstner: Lars O. Nordal

Tresnitt – Alt henger sammen 

Tittelen er flertydig. Fysisk og konkret henger bildet sammen av tre papir som overlapper hverandre. Bildet forestiller en hval og et menneske og kan også sees i et øko-filosofisk perspektiv der alt henger sammen. Bildet skal auksjoneres bort og minstepris er 15 000kr. Overskuddet går til saksomkostningene til Klimasøksmålet.

Sted: SALT

Kunstner: Trine Lindheim

Desibel

Desibel er et mobilt støykunstprosjekt i form av en gigantisk megafon. Desibel ble laget i sammenheng med Vevringutstillinga sitt 30-års jubileum i 2009 som en respons til gruveprosjektet i Engebøfjellet i Vevring, hvor selskapet Nordic Mining vil dumpe gruveavfall i Førdefjorden. Desibel er tilstede i Oslo for å skape oppmerksomhet rundt klimasøksmålet.

Sted: Spikersuppa og SALT

Kunstnere: Komponist Maja S. K. Ratkje, Biletkunstnar Geir Hjetland, Ingenieur Bjørn Kolbrek, Produsent Torkil Sandsund og Wenche Wefring, Konsulent Robin Støckert/ Soundscape studios og Harald Fetvedt

Polardyr 

For å sette søkelyset på de artene som kommer til å påvirkes mest av oljeutvinning i Arktis vil vi stille ut ulike polardyr utskåret i tre utenfor kafeer i nærheten av Lagmanssretten.

I samme båt: En polarev, polarhare, polarugle og en verdensborger sitter i samme båt. Vi er jo alle på denne kloden i samme båt. Polarreven søker utover havet, leter etter land? Leter etter mer is? Prøver å få øye på framtida? Her kan tilskuer selv spinne på historien videre. Hva er det vi ser? Hvor skal de?

Aktivistbjørner: To isbjørner sitter med et kart over Oslo sentrum mellom seg. De planlegger noe, kanskje å demonstrere utenfor Stortinget ettersom det er der de planlegger oljeboring i Arktis.

Solidaritet Polarpingvinen er også aktivist. Han demonstrerer med plakat utenfor Kafe Fuglen.

Steder: Tekehtopa og Fuglen

Kunstner: Jeanette Toyah

Hamar

Skulptur av elg, øgle og Greta Thunberg

Verket vil være en skulptur med ulike elementer: En stor øgle som symboliserer oljeutvinningen, omgitt av veltede oljetønner. En kampklar Greta Thunberg ridende på en trojansk elg. En plastemballsjeskapning som iakttar det hele.

Kunstner: Inge Iversen

Sted: Hamar Rådhus

Lillehammer 

Smeltende Isfjell 

På Sigrid Undset splass skal det stå et isfjell, som er bevisst laget for å smlte ned. Dette kan skje fort eller sagte – avhenge av været. På toppen av «Isfjellet» monterer vi en isblokk som er borret hulrom i og fylt med sukkerkulør – svart. Isen vil smelte ned på stein, og i smeltingsprosessen bli svartflekket fra sukkerkuløren når isen smelter.

Kunstner: Jannecke Lønne Christiansen

Sted:  Sigrid Undsets plass

Bodø

Naturens balanse

Dette blir en interaktiv skulptur som skal symbolisere menneskers påvirkning på naturen. Publikum kan delta ved å vri på et hjul eller helst klemme på en bensinpumpe slik at skulpturen vil vri seg, og når man slipper vil skulpturen vri seg selv tilbake for å symbolisere at det er mennesker som ødelegger naturen og at naturen reparerer seg hvis vi lar den.

Kunstner: Håvard Pedersen-Nafstad

Sted: Torget i Bodø

Tromsø

Krev retten til et levelig miljø! 

4. november samles vi over hele landet for å kreve vår rett til en levelig framtid uten olje. Demonstrasjonen i Tromsø starter på Stortorget kl. 17:30 med appeller. Derfra følger vi ‘Sapiens prosesjon’, en kunstforestilling fra Extinction Rebellion Arctic. Et barn leder 75 mennesker som representerer 7500 generasjoner, og går blindt fremover. Barnet forestiller de neste 100 generasjonene, som må gå med åpne øyne for å overleve klima- og miljøkrisen.

Program:
17:30 appeller på Stortorget
18:14 lys tenning
18:30 tog fra Stortorget til foran VT*

For mer informasjon:

https://www.facebook.com/events/826662741100459/

Kunster: Christine Synn

Sted: Stortorget, 9008 Tromsø

Jessheim 

Tittel: «112 skåler».

En stor vegg settes opp i Jessheim sentrum hvor det henger 112 beretninger om hvorfor §112 er viktig. Teksten er samlet inn fra ungdommer i Jessheim og vil bli brukt under aksjonen 4. november.

Sted: Ullensaker Rådhus

Kunstnere: Studenter ved KhiO

Stavanger

With open ICE

112 hjemmelagde «håndklær» laget av tang henges opp i Stavanger sentrum.

Kunstner: Arctic Queen

Sted: Sølvberget

Kongsberg

Koordinater fra havet

Kunstnere bruker kritt for å dekke brostein med koordinatene til sårbare områder for å symbolisere hvor oljeboringen vil finne sted.

Kunstner: Thea Thuset

Sted: Kongsberg sentrum

Bergen

Leire for klima

Skulptur av resirkulert leire i Bergen sentrum. Mer info kommer til helgen

Kunstner: Anna Kukielka

Sted:

Drammen

Lysinstallasjon

En «lysstrek» som markerer hvor havnivået vil være om 5000 år dersom vi ikke kutter utslippene. Avdukes 4.november.

Kunstnere: Ingrid Solvik og Gard

Sted: Bragernesåsen

Nordre Follo

«The Nor Way».

Grafitti av regjerinspolitikere det renner olje fra. Avduking søndag 31.10.19.

Kunstner: Mons Gravingen

Sted: Kolben kulturhus

Nesodden

Skot

Skrotinstallasjon

Kunstner: Sigrid Hynell Fleischer

Sted: Tangenten

Stamsund

Klimasøksmålet Arktisk-markering i Stamsund

Støtteaksjon for klimasøksmålet. Scott Thoe har laget en hvalskjelett-installasjon. Odd Arne Sandberg fra Folkeaksjonen holder appell og Robert Solberg spiller trekkspill. Vis at du støtter saken og møt opp!

For mer informasjon: https://www.facebook.com/events/554255605341141/

Kunstner: Scott ThoeSted: Galleri 2, J. M. Johansens Vei 20, 8340 Stamsund