Return to Content
04.11.2019 av Jack Sharp

Dokumenter fra retten: Faktisk utdrag

Under følger faktisk utdrag og faktisk tilleggsutdrag, dokumentene som refereres gjennom rettssaken. Faktisk utdrag og tilleggsutdrag består av alle saksdokumentene og prosesskrivene som er utvekslet i løpet av søksmålet så langt. Faktisk utdrag forkortes FU, og faktisk tilleggsutdrag TU eller FTU.

Faktisk utdrag er nyttig dersom du ønsker å følge hovedforhandlingen, ettersom advokatene vil vise til faktisk utdrag når de refererer bevis i hovedforhandlingen.

Dokumentene er store, og er derfor oppdelt. Sidetallene finner du i lenken til filene.

 

Disposisjon

Disposisjon innledningsforedrag

Disposisjon hovedinnlegg Del 1

Disposisjon hovedinnlegg Del 2

Disposisjon hovedinnlegg Del 3

 

Faktisk utdrag:

 1. Faktisk utdrag (FU) del 1 side 1-440
 2. Faktisk utdrag (FU) del 1 side 441-740
 3. Faktisk utdrag (FU) del 1 side 741-1100
 4. Faktisk utdrag (FU) del 1 side 1101-2200
 5. Faktisk utdrag (FU) del 1 side 2201-3300
 6. Faktisk utdrag (FU) del 1 side 3301-4400
 7. Faktisk utdrag (FU) del 1 side 4401-5500
 8. Faktisk utdrag (FU) del 1 side 5501-6600
 9. Faktisk utdrag (FU) del 1 side 6601-7069

 

Faktisk tilleggsutdrag:

 1. Faktisk tilleggsutdrag (FTU) del 1 side 1-1233
 2. Faktisk tilleggsutdrag (FTU) del 1 side 1234-2583

 

Juridiske utdrag:

 1. JU – DEL I Hovedkilder
 2. JU – DEL II Juridisk teori
 3. JU – DEL III Internasjonal rett
 4. JUT – juridisk tilleggsutdrag