Return to Content

Avviser direkte anke til Høyesterett

Høyesteretts ankeutvalg har funnet at klimasøksmålet ikke ikke slipper inn med direkte anke til Høyesterett. Saken ankes da til lagmannsretten slik vanlig prosedyre er.

Natur og Ungdom og Greenpeace argumenterte for å få anken akseptert direkte til Høyesterett fordi det haster å få stanset de omstridte oljelisensene av hensyn til klimatrusselen.

– Vi er skuffet over ankeutvalgets beslutning, men ser frem til å argumentere vår sak for lagmannsretten. Dette kom ikke som noen overraskelse for oss, ettersom det er få saker som går direkte til Høyesterett. Vi mener likevel det var riktig å prøve, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace.

– Det haster å få avklart lovligheten av oljeboring i Barentshavet. Oljeselskapene og staten klargjør seg nå for 24. konsesjonsrunde, og verdifulle naturområder står på spill. Vi vil oppfordre regjeringen til å stanse oljebonanzaen i påvente av at dette søksmålet blir ferdig. Hvis ikke kan man ha kastet bort milliarder av  skattepenger på å lete etter grunnlovsstridig olje, sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom.

– Nå oversendes anken fra ankeutvalget til Borgarting lagmannsrett, og vi venter i spenning på at lagmannsretten skal sette en dato, sier Gaute Eiterjord

Statoil planlegger i år som i fjor leteboringer på flere av lisensene omfattet av klimasøksmålet, og viser ifølge miljøorganisasjonene at oljeselskapene verken har forstått alvoret i klimatrusselen eller hvordan de bidrar til den menneskeskapte, globale oppvarmingen.

– I påvente av en ny runde i retten vil vi nok en gang oppfordre Statoil og andre oljeselskaper som ble tildelt lisenser i 23. konsesjonsrunde om å vente med å starte aktivitet på disse lisensene til vi har fått en rettskraftig dom i det pågående søksmålet, sier Gulowsen.

 

Les mer om klimasøksmålet her.

For ytterligere kommentarer, kontakt:

  • Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom. gautee@nu.no, tel: 46892288
  • Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge. fpleym@greenpeace.org, tel: 97307378

 

Del denne saken

blender bitcoin cryptomixer best bitcoin mixer