Return to Content
03.11.2017 av Erlend Tellnes

Klimasøksmålet

Den 14. november starter Norges første klimarettssak. Her finner du mer informasjon om saken, hvordan du kan bidra samt en samling juridiske dokumenter.

På denne siden finner du

 • Kort innføring i saken
 • Praktisk informasjon om høringen
 • Program for rettssaken
 • Pressekontakter
 • Oversikt over vitner
 • Juridiske dokumenter

Dette er saken

Grunnlovens § 112 slår fast at borgerne har rett til et «miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares» og at staten skal iverksette tiltak som sikrer denne retten. I tillegg står det at «naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten».

Klimasøksmålet omhandler ti nye utvinningstillatelser i Arktis som regjeringen tildelte oljeindustrien i 2016. Områdene ligger i særlig sårbare naturområder i Arktis, og vil kunne gi klimagassutslipp mange tiår inn i fremtiden.

Det er vår plikt å handle når politikerne svikter. Klimasøksmålet er folkets rettssak. Den er fremmet for domstolen for å sikre ikke bare nordmenns, men alle menneskers rett til et sunt miljø og et levelig klima.

Høring i Oslo tingrett

Den 14. november skal Natur og Ungdom og Greenpeace møte den norske stat i Oslo tingrett. Vi representeres av advokatene Cathrine Hambro ved Wahl-Larsen Advokatfirma og Emanuel Feinberg ved advokatfirmaet Glittertind. Besteforeldrenes klimaaksjon er partshjelp på vår side i saken og representeres av tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund ved advokatfirmaet Lund & Co. Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted fører saken for staten.

Rettssaken vil vare i åtte dager. I løpet av de åtte dagene skal våre advokater og deres vitner forklare hvorfor det er skadelig for verdens klima å åpne nye områder for norsk oljeboring.

For oss er det viktig å spre informasjon om hva som skjer inne i rettssalen til alle interesserte. Derfor vil vi mens høringen pågår gi jevnlige oppdateringer gjennom livestreaming på Facebook og Instagram, samt oppdatere gjennom daglige foredrag og arrangementer på Kulturhuset i Oslo. Programmet legges ut på Klimasøksmål.no så snart det er klart.

Det kommer jevnlige oppdateringer på facebook-sidene til Greenpeace, Natur og Ungdom og Klimasøksmål Arktis.

Rettssaken er åpen for alle, men det er begrensede plasser i tingretten, så møt opp i god tid om du ønsker å være tilstede i retten.

Du kan se direktesending fra rettssaken på vår livestream: http://www.greenpeace.org/norway/no/Livestream-fra-tingretten-i-Oslo/

Se også vår advokat Cathrine Hambro sitt hovedinnlegg om paragraf 112.

Programmet i retten

Daglige høringer fra kl 9 til 16. Rettssaken er åpen for alle, men det er begrensede plasser i tingretten, så møt opp i god tid om du ønsker å være tilstede i retten.

Tirsdag 14.11

0900-1030 Saksøkers innledning v/advokatene Cathrine Hambro og Emanuel Feinberg

1045-1215 Saksøktes innledning v/Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted

1215-1300 Lunsj

1300-1530 Parts- og vitneforklaringer. (Ingrid Skjoldvær (NU), Truls Gulowsen (GP) og Ketil Lund (BKA) presenterer hvorfor partene har gått til sak, samt vitnesbyrd fra Eystein Jansen (Bjerknessenteret) om det blir tid)

Onsdag 15.11

0900-1530 Vitneforklaringer

Rekkefølge:

Eystein Jansen

Bjørn Samset

Knut Einar Rosendahl

Mads Greaker.

Torsdag 16.11

0900-1200 Saksøkers hovedinnlegg v/advokatene Cathrine Hambro og Emanuel Feinberg

1200-1245 Lunsj

1245-1530 Saksøkers hovedinnlegg v/advokatene Cathrine Hambro og Emanuel Feinberg

Fredag 16.11

0900-1530 Saksøkers hovedinnlegg v/advokatene Cathrine Hambro og Emanuel Feinberg

Mandag 20.11

0900-1200 Saksøktes hovedinnlegg v/Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted

1200-1245 Lunsj

1245-1530 Saksøktes hovedinnlegg v/Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted

Tirsdag 21.11

0900-1530 Saksøktes hovedinnlegg v/Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted

Onsdag 22.11

0900-1530 Avsluttende innlegg

 

 Pressekontakter

 • Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom. gautee@nu.no, tel: 46892288
 • Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge. fpleym@greenpeace.org, tel: 97307378

Oversikt over vitner

 • Eystein Jansen, professor i klimaforskning ved Bjerknessenteret
 • Bjørn Samset, klimaforsker ved CICERO
 • Knut Einar Rosendahl, professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Mads Greaker, seniorforsker ved Statistisk sentralbyrå

Pressekonferanse om klimarettssaken

Mandag 13. november kl 10 blir det pressekonferanse om rettssaken utenfor Oslo tinghus. For mer info, kontakt Aud Hegli Nordø, kommunikasjonssjef i Greenpeace Norge, aud.nordo@greenpeace.org / 41470649

 

Vil du vite mer?

Du kan lære mer ved å lytte til podcasten «Unburnable: The People vs. Arctic Oil» som er laget av Radio Wolfgang og handler om søksmålet.

Vil du støtte klimasøksmålet?

14. november starter Norges første klimarettssak. Hjelp oss å vise at vi er mange som står bak klimasøksmålet og sier nei til olje i Arktis!

 • Gi penger via kronerullingssiden vår.
 • Send penger via Vipps. Nummeret vårt 13960. Skriv gjerne inn ditt navn og e-postadresse, slik at vi kan kontakte deg med mer informasjon om arbeidet vårt.
 • Sett inn penger direkte på kontonummer 1254.62.25702, og merk betalingen med navn og gjerne også e-postadresse.
 • Send SMS med kodeord «NU arktis» til 2377.

Søksmålet kan komme til å koste over 1 million kroner i året, men vi er klare til å ta saken til Høyesterett om nødvendig. Hvert bidrag vi får inn vil bidra til at vi faktisk greier det. Ditt bidrag er en stemme som krever et levelig klima for framtidige generasjoner. Tusen takk!

Juridiske dokumenter:

18.10.16: Greenpeace og Natur og Ungdom leverer stevning

14.12.16: Statens tilsvar til stevning

19.01.17: Kommentar til tilsvar

17.02.17: Andre tilsvar

22.03.17: Kommentar til andre tilsvar

02.05.17: Tredje tilsvar

07.06.17: Prosesskriv om samfunnsøkonomi

30.06.17: Tilsvar på prosesskriv om samfunnsøkonomi og ytterligere kommentarer

04.10.17: Ytterligere bevisførsel

23.10.17: Tilsvar til ytterligere bevisførsel og kommentarer om karbonbudsjett

25.10.17: Kommentarer til tilsvar om ytterligere bevisførsel og kommentarer om karbonbudsjett

06.11.17: Regjeringsavdokatens sluttinnlegg

06.11.17: Saksøkernes sluttinnlegg

15.11.17: Tingretten: Presentasjon Samset

15.11.17: Tingretten: Presentasjon Jansen

15.11.17: Tingretten: Presentasjon Greaker og Rosendahl

Klimaendringer og klimarisiko – Kunnskapsstatus 2016, Klimafaglig bakgrunnsnotat, Jansen. E.

Rapport: Petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst– om klima, økonomi og sysselsetting av Mads Greaker og Knut Einar Rosendahl

SSB-rapport om det økonomiske grunnlaget for petroleumsvirksomhet i Barentshavet

Legal documents in English