Return to Content
15.02.2017 av Ingrid Kornelia Sanden Sunde

Vi skal i retten

Oslo tingrett har satt datoen. 14. november 2017 starter Norges første klimarettssak. For første gang skal Grunnlovens miljøparagraf § 112 prøves for retten.

Natur og Ungdom og Greenpeace har saksøkt staten, representert ved regjeringen, for åpning av oljeboring i Barentshavet.

– Å åpne for oljeboring i våre mest sårbare områder i Arktis, er ikke bare en tragedie for klimaet, men det er også i direkte konflikt med målene vi har forpliktet oss til gjennom Parisavtalen og miljøparagrafen i den norske grunnloven, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge.

Norge var et av de første landene som ratifiserte Parisavtalen i juni 2016, og har sammen med EU forpliktet seg til å kutte 40 prosent av klimagassutslippene innen 2030. Likevel delte regjeringen i juni 2016 ut tillatelser til å bore etter olje i nye områder i Barentshavet gjennom den 23. konsesjonsrunden.

– Det politikerne kaller et “oljeeventyr” i nord, vil i realiteten bli et mareritt for oss som skal arve jordkloden. Dersom vi tillater mer oljeboring i Arktis, så tillater vi også oljeselskaper å ødelegge vår felles framtid. Det er uakseptabelt, sier Ingrid Skjoldvær, leder for Natur og Ungdom.

Verden er nødt til å begrense den globale oppvarmingen til 2 eller 1,5 grader for å unngå katastrofale og uopprettelige klimakonsekvenser, ifølge FN. Grunnlovens paragraf 112 slår fast at det er staten som har ansvaret for å verne om naturen og miljøet for framtidige generasjoner.

Det reises stadig flere klimasøksmål rundt om i verden, men det norske er et av de første som faktisk skal gå for retten. Saksøkerne vil kalle inn både klimaforskere og samfunnsøkonomer som vitner. Det er satt av ti dager til rettssaken.