Return to Content
27.01.2017 av Ingrid Kornelia Sanden Sunde

På vei mot rettssak

Greenpeace og Natur og Ungdom forbereder seg nå på å møte staten i retten. Her kan du lese hva de vil ha svar på før oppstart.

Før jul svarte regjeringsadvokaten på vår stevning der vi saksøkte staten for å ha åpnet for oljeboring i Barentshavet gjennom 23. konsesjonsrunde. Nå har vi i Greenpeace og Natur og Ungdom sendt et prosesskriv tilbake der vi reagerer på at staten ikke omtaler at det finnes en faktisk grense for hvor mye klimagass vi kan slippe ut for å holde oss under 2 graders oppvarming.

Staten sier ikke hva de mener om punktene vi har lagt frem, men graver seg ned i en langdryg beskrivelse av norsk petroleumsforvaltning, selv om vi mener at det ikke er interessant i denne sammenhengen. Det som er interessant er hvorvidt 23. konsesjonsrunde og mer oljeboring i Arktis kan skje innenfor målet om å holde oss under 1,5 grader eller 2 grader oppvarming, og om det er innenfor karbonbudsjettet som FNs klimapanel har lagt fram. Der er staten stille som en mus.

Vi forventer at staten svarer mer utfyllende, slik at vi vet hva vi kommer til å møte i retten. Vi utfordrer dem til å svare på om de er enig i følgende:

  • Dersom verdens samlede klimautslipp ikke reduseres tilsier omforent vitenskapelig materiale at det vil skje en irreversibel global oppvarming med helt uakseptable konsekvenser.
  • Det er nødvendig å holde økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen godt under 2 grader celsius sammenlignet med førindustrielt nivå («togradersmålet»), og tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader celsius, for å redusere risikoene og effektene forbundet med klimaendringer betydelig.
  • CO2-utslippet fra alle reservoarene i dagens operative olje- og gassfelt (altså eksklusive kull) vil føre til en global oppvarming på over 1,5 grader celsius sammenlignet med førindustriell tid.