Return to Content
14.11.2016 av Erlend Tellnes

Statens tilsvar til klimasøksmålet

Etter at Greenpeace Norden og Natur og Ungdom leverte sin stevning til Oslo tingrett i oktober i fjor, fikk staten noen måneder til å forberede sitt tilsvar.

15.desember 2016 ble dette offentliggjort. Les tilsvaret her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tilsvar-til-oslo-tingrett/id2524530/

Vi er klare til å fremme våre argumenter i den kommende rettssaken.