Return to Content
  • Støtt klimasøksmålet, vi har alle rett til et levelig klima

Nyheter

Nå er dato satt! Klimasøksmål til Høyesterett blir 4.november!

Høyesterett skal behandle klimasøksmålet 4. november i år. Miljøorganisasjonene ser frem til at folkets rett til en levelig fremtid endelig skal behandles av landets øverste domstol. – Gjennom Grunnloven har politikerne svart på hvitt gitt oss retten til et levelig miljø. Nå skal landets øverste domstol slå fast hva det… Read more →

Klimasøksmålet til Høyesterett

Miljøorganisasjonene er svært glade og ser det som en viktig anerkjennelse av klimasaken at landets øverste domstol skal behandle klimasøksmålet i plenum. – Vi er veldig fornøyd med at Høyesterett skal vurdere om staten brøt Grunnloven da de valgte å tildele nye oljelisenser i Arktis. Vi mener staten må dømmes,… Read more →

Bli ambassadør for klimasøksmålet

Vil du være med på å ta klimasøksmålet til Høyesterett og skape oppmerksomhet der du bor? Er du glad i å dele meningene dine og å holde foredrag? Vil du lage arrangementer og aksjoner for å spre klimasøksmålets budskap? Da bør du søke om å bli ambassadør for klimasøksmålet. Hvorfor klimasøksmålsambassadør? Vi ønsker å… Read more →

Miljøorganisasjoner anker klimadom

Samtidig som politikerne diskuterer hvor iskanten skal gå, står det siste slaget i retten for klimasøksmålet mot den norske stat for tildelingen av nye oljelisenser i Barentshavet. I dag anker miljøorganisasjonene til Høyesterett.   Natur og Ungdom og Greenpeace har saksøkt den norske staten for åpningen av ny oljeboring i… Read more →

Klimadom: – Et stort skritt nærmere seier

Viktig delseier til folkets klimasøksmål og de skolestreikende ungdommene. Men miljøorganisasjonene er ikke fornøyd og varsler at de vil anke avgjørelsen. Borgarting lagmannsrett avga torsdag sin dom i klimasøksmålet mot den norske staten. De frikjenner staten for brudd på Grunnlovens miljøparagraf, § 112. Miljøorganisasjonene er ikke fornøyd med dommen, men… Read more →

Oppsummering fra rettens syvende og siste dag

Replikk, duplikk og avslutning På rettens siste dag avsluttet staten sitt hovedinnlegg. Deretter var det duket for replikkveksling mellom de saksøkende organisasjonenes advokater og advokatene. Norge er best! Advokat Wilhelmsen fortsatte med statens innlegg ved å liste opp en lang rekke klimatiltak, mål, avtaler og ambisjoner som regjeringen og Norge… Read more →

Oppsummering fra dag 6

Høy terskel for brudd på miljøparagraf 112? På dag seks i rettssaken fortsatte regjeringsadvokaten på sitt forsvar om at heller ikke andre ledd i miljøparagrafen (retten til kunnskap om miljø) er en selvstendig rettighet, men heller må tolkes som en grunnsetning på samme måte som ledd 1 i miljøparagrafen: – Det… Read more →

Oppsummering fra rettens femte dag

Feilene er ikke til å tro! Tirsdag morgen startet andre uken i retten i klimasøksmålet mot staten, hvor miljøorganisasjonenes advokater Feinberg og Hambro fortsatte på sitt hovedinnlegg. Deretter begynte ankemotparten – altså statens hovedinnlegg. Manglende utredning ved åpningen av Barentshavet sørøst Feinberg fortsatte sitt hovedinnlegg med å utdype hvorfor miljøorganisasjonene… Read more →