Return to Content

Oppsummering fra rettens tredje dag

– Konsekvensutredningen er ikke tilstrekkelig! På ankesakens tredje dag slaktet to professorer i samfunnsøkonomi de økonomiske vurderingene som skulle bli bakgrunnen for tildelingene i 23. konsesjonsrunde.

Oppsummering fra rettens andre dag

“Ta klimabudskapet vårt på alvor!”: Klimaforskerne vitner Dag to i ankerunden av Klimasøksmålet har inkludert partshjelpsforklaring fra Besteforeldrenes klimaaksjon og vitneutsagn fra sakkyndige vitner, klimaforskerne Eystein Jansen og Bjørn H. Samset. Barnebarns interesse i mente: Besteforeldrenes klimaaksjons partsforklaring av tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund Siste runde av partshjelpsforklaringene ble gjort av… Read more →

Oppsummering fra rettens første dag

Makten over framtida vår ligger i deres hender! Klimasøksmålet handler om oss unge sin fremtid og makten ligger i deres hender, sa Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom, henvendt til dommerne på første dag av klimarettssaken i Borgarting lagmannsrett. Tirsdag 5. november startet ankesaken i klimasøksmålet hvor Greenpeace og… Read more →

Klimasøksmålet får støtte verden over

Mennesker over hele verden har i dag markert sin støtte til Klimasøksmålet. I Norge har det vært lysmarkeringer over 40 steder.  Grunnlovsparagrafen gir “enhver rett på et miljø som sikrer helsen”, noe organisasjonene mener forbyr oljeboring i ett av verdens siste urørte naturområder. For å vise sin støtte til saken… Read more →

Vi lager klimakunst over hele landet

I forbindelse med at Klimasøksmålet skal i Lagmannsretten lager vi offentlig kunst over hele landet. Alle har rett til et miljø uten klimaendringer og oljesøl, men midt i klimakrisa vil regjeringen lete etter olje, lengre nord enn noensinne før. Oljeboring i Arktis vil forverre klimaendringene og skade den sårbare naturen… Read more →

Klimasøksmålet – nyttige datoer

  Mandag 4. november Kl 10:00 Pressekonferanse Advokatene og lederne i de fire miljøorganisasjonene er til stede, og snakker om bakgrunnen for søksmålet, forventninger til ankerunden, Norges dobbeltmoral og en oppsummering fra tingrettens behandling. Pressekonferansen foregår på Melahuset i Mariboes gate 8. Kl 17:30 Aksjonsdag for et levelig miljø over… Read more →

Klimasøksmålet på Salt, 4.-14. november

Gratis program på Salt i Oslo under hele søksmålet Har du spørsmål om arrangementene? Kontakt oss på elisea@nu.no   Kick-off! – klimasøksmål Arktis 4. november 19:00-21:00 Bli underholdt av Johan Golden i hans “skråblikk på norsk olje- og klimadebatt”, lær mer om klimasøksmålet av Marius Nordby og møt saksøkerne. Kom… Read more →

1 2 3 4