Return to Content

Oppsummering fra rettens syvende og siste dag

Replikk, duplikk og avslutning På rettens siste dag avsluttet staten sitt hovedinnlegg. Deretter var det duket for replikkveksling mellom de saksøkende organisasjonenes advokater og advokatene. Norge er best! Advokat Wilhelmsen fortsatte med statens innlegg ved å liste opp en lang rekke klimatiltak, mål, avtaler og ambisjoner som regjeringen og Norge… Read more →

Oppsummering fra dag 6

Høy terskel for brudd på miljøparagraf 112? På dag seks i rettssaken fortsatte regjeringsadvokaten på sitt forsvar om at heller ikke andre ledd i miljøparagrafen (retten til kunnskap om miljø) er en selvstendig rettighet, men heller må tolkes som en grunnsetning på samme måte som ledd 1 i miljøparagrafen: – Det… Read more →

Oppsummering fra rettens femte dag

Feilene er ikke til å tro! Tirsdag morgen startet andre uken i retten i klimasøksmålet mot staten, hvor miljøorganisasjonenes advokater Feinberg og Hambro fortsatte på sitt hovedinnlegg. Deretter begynte ankemotparten – altså statens hovedinnlegg. Manglende utredning ved åpningen av Barentshavet sørøst Feinberg fortsatte sitt hovedinnlegg med å utdype hvorfor miljøorganisasjonene… Read more →

Klimasøksmålet dag fire

Rettens fjerde dag i Klimasøksmålet var viet fullstendig til miljøorganisasjonenes hovedinnlegg, holdt av advokatene Cathrine Hambro og Emanuel Feinberg.

Dokumenter fra retten: Faktisk utdrag

Under følger faktisk utdrag og faktisk tilleggsutdrag, dokumentene som refereres gjennom rettssaken. Faktisk utdrag og tilleggsutdrag består av alle saksdokumentene og prosesskrivene som er utvekslet i løpet av søksmålet så langt. Faktisk utdrag forkortes FU, og faktisk tilleggsutdrag TU eller FTU. Faktisk utdrag er nyttig dersom du ønsker å følge… Read more →

Kunst for klima

En rekke ulike kunstinstallasjoner har blitt plassert rundt omkring i hele landet  i forbindelse med klimasøksmålet. Hensikten med kunsten er å skape oppmerksomhet.

Pressemelding: Ny runde i historisk klimarettssak

Pressemelding, 4. november 2019.  Mandag tennes det lys over hele verden for å støtte klimasøksmålet hvor miljøorganisasjoner har saksøkt den norske stat for åpning av ny oljeboring i Arktis. Tirsdag 5. november starter neste runde i klimarettssaken i Borgarting lagmannsrett, der Natur og Ungdom og Greenpeace har saksøkt den norske… Read more →

1 2 3 4