Return to Content

Miljøorganisasjoner anker klimadom

Samtidig som politikerne diskuterer hvor iskanten skal gå, står det siste slaget i retten for klimasøksmålet mot den norske stat for tildelingen av nye oljelisenser i Barentshavet. I dag anker miljøorganisasjonene til Høyesterett.   Natur og Ungdom og Greenpeace har saksøkt den norske staten for åpningen av ny oljeboring i… Read more →

Klimadom: – Et stort skritt nærmere seier

Viktig delseier til folkets klimasøksmål og de skolestreikende ungdommene. Men miljøorganisasjonene er ikke fornøyd og varsler at de vil anke avgjørelsen. Borgarting lagmannsrett avga torsdag sin dom i klimasøksmålet mot den norske staten. De frikjenner staten for brudd på Grunnlovens miljøparagraf, § 112. Miljøorganisasjonene er ikke fornøyd med dommen, men… Read more →

Dokumenter fra retten: Faktisk utdrag

Under følger faktisk utdrag og faktisk tilleggsutdrag, dokumentene som refereres gjennom rettssaken. Faktisk utdrag og tilleggsutdrag består av alle saksdokumentene og prosesskrivene som er utvekslet i løpet av søksmålet så langt. Faktisk utdrag forkortes FU, og faktisk tilleggsutdrag TU eller FTU. Faktisk utdrag er nyttig dersom du ønsker å følge… Read more →

Kunst for klima

En rekke ulike kunstinstallasjoner har blitt plassert rundt omkring i hele landet  i forbindelse med klimasøksmålet. Hensikten med kunsten er å skape oppmerksomhet.

Pressemelding: Ny runde i historisk klimarettssak

Pressemelding, 4. november 2019.  Mandag tennes det lys over hele verden for å støtte klimasøksmålet hvor miljøorganisasjoner har saksøkt den norske stat for åpning av ny oljeboring i Arktis. Tirsdag 5. november starter neste runde i klimarettssaken i Borgarting lagmannsrett, der Natur og Ungdom og Greenpeace har saksøkt den norske… Read more →

Klimasøksmålet får støtte verden over

Mennesker over hele verden har i dag markert sin støtte til Klimasøksmålet. I Norge har det vært lysmarkeringer over 40 steder.  Grunnlovsparagrafen gir “enhver rett på et miljø som sikrer helsen”, noe organisasjonene mener forbyr oljeboring i ett av verdens siste urørte naturområder. For å vise sin støtte til saken… Read more →

Vi lager klimakunst over hele landet

I forbindelse med at Klimasøksmålet skal i Lagmannsretten lager vi offentlig kunst over hele landet. Alle har rett til et miljø uten klimaendringer og oljesøl, men midt i klimakrisa vil regjeringen lete etter olje, lengre nord enn noensinne før. Oljeboring i Arktis vil forverre klimaendringene og skade den sårbare naturen… Read more →

1 2 3